event image event image

Zagadnienia przewidziane do omówienia na Konferencji:

Linie napowietrzne:

 • Projektowanie i budowa linii zgodnie z normą PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne
 • Przebudowa linii napowietrznych (w tym linie napowietrzno-kablowe)
 • Typizacja linii napowietrznych
 • Eksploatacja linii napowietrznych
  - pionowość słupów
  - poprawa uziemień w gruntach skalistych
  - Izolacja linii: porównanie izolacji kompozytowej, porcelanowej i szklanej (wymiana izolatorów ceramicznych na kompozytowe)
 • Eksploatacja przewodów:
  - „niskozwisowych”
  - światłowodowych ADSS (okres eksploatacji)
 • Obliczenia zwarciowe
 • Prace na liniach krzyżowanych
 • Elementy linii napowietrznych (żerdzie, izolatory, przewody, dobór osprzętu)
 • Linie energetyczne a środowisko naturalne

Linie kablowe:

 • Eksploatacja i badania linii kablowych
 • Doświadczenia z pomiarów wnz
 • Zakres badań odbiorczych linii kablowych
 • Ocena stanu linii kablowych w oparciu o pomiary diagnostyczne
 • Osprzęt kablowy i jego parametry (wymagania) w kontekście programu badań kabli
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia budowy linii kablowej
 • Projektowanie i budowa linii kablowych, nowoczesne technologie układania linii kablowych
 • Tendencje rozwoju linii kablowych