event image event image

Zagadnienia przewidziane do omówienia na Konferencji:

 • Prezentacja nowego Albumu linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami w osłonie 50, 70 i 120 mm2 na żerdziach wirowanych, układ przewodów płaski, spełniającego wymagania norm PN-EN 50341-1:2013, PN-EN 50341-2-22:2016,
 • Przebudowa linii napowietrznych średniego napięcia z przewodami gołymi na linie z przewodami w osłonie. Efekty eksploatacyjne i ocena wpływu na poprawę współczynników SAIDI i SAIFI, Elementy linii (słupy/żerdzie, izolatory, przewody, dobór osprzętu),
 • Analiza porównawcza budowy linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia,
 • Doświadczenia z eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • Diagnostyka w liniach elektroenergetycznych (rejestracja zakłóceń, lokalizacja zwarć),
 • Badania i próby odbiorcze linii kablowych,
 • Ocena stanu linii kablowych w oparciu o pomiary diagnostyczne,
 • Ochrona przed porażeniem elektrycznym, ochrona od przepięć,
 • Modernizacja linii średniego i niskiego napięcia w celu przyłączenia rosnącej liczby źródeł rozproszonych,
 • Tendencje rozwoju linii napowietrznych i kablowych,
 • Linie energetyczne a środowisko naturalne,
 • Nowelizacja normy PN-EN 50341-2-22:2016 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski”.