event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej:

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe niskich i średnich napięć

która odbędzie się w dniach 17-18 października 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Konferencja jest kontynuacją cyklicznej konferencji organizowanej przez PTPiREE, w tym roku po raz pierwszy łączącą zagadnienia linii napowietrznych i kablowych, ale tylko w zakresie niskiego i średniego napięcia. Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań linii napowietrznych i kablowych oraz wymiana doświadczeń środowiska energetyków w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji tych elementów sieci energetycznej. W czasie konferencji chcielibyśmy przedstawić m.in. wyniki ostatnich prac w zakresie działań typizacyjnych, opracowań technicznych i normalizacyjnych.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.