event image event image

Z przyjemością  informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje  konferencję naukowo-techniczną:

"Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć"

która odbędzie się w dniach 18-19 października 2017r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Mamy nadzieję, że tematyka konfrencji była dla Państwa interesująca.W trakcie konferencji zaplanowano omówienie następujących zagadnień:

Linie napowietrzne:

 • Projektowanie i budowa linii zgodnie z normą PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne
 • Typizacja linii napowietrznych
 • Eksploatacja linii napowietrznych
 • Prace na liniach krzyżowanych
 • Elementy linii napowietrznych (żerdzie, izolatory, przewody, dobór osprzętu)
 • Linie energetyczne a środowisko naturalne

Linie kablowe:

 • Eksploatacja i badania linii kablowych
 • Doświadczenia z pomiarów wnz
 • Zakres badań odbiorczych linii kablowych
 • Ocena stanu linii kablowych w oparciu o pomiary diagnostyczne
 • Osprzęt kablowy i jego parametry (wymagania) w kontekście programu badań kabli
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia budowy linii kablowej
 • Projektowanie i budowa linii kablowych, nowoczesne technologie układania linii kablowych
 • Tendencje rozwoju linii kablowych

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE S.A., środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, producentów.

Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja ta spotka się z Państwa zainteresowaniem.