event image event image

W związku organizacją Konferencji „Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięće” chcielibyśmy zaproponować Państwu przygotowanie oraz prezentację referatu dotyczącego Państwa spostrzeżeń, doświadczeń, produktów związanych z tematyką konferencji.
W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy uprzejmie o zgłoszenie referatu, przekazując tytuł i nazwisko autora oraz krótkie streszczenie do dnia 31 lipca 2017r. na adres tomczykowski@ptpiree.pl.

Po przyjęciu referatu, o czym powiadomimy do 20 sierpnia 2017r. będziemy oczekiwać na pełny tekst  w wersji elektronicznej do dnia 2 października 2017r. – szczegółowe wymagania przekażemy bezpośrednio autorom referatów.