event image event image

Dzień I – 17 października 2018r.

10:00     Uruchomienie sekretariatu

11:00     Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie konferencji
                
Wojciech Tabiś (PTPiREE)                        

11:15     Sesja I – Nowe rozwiązania dla linii napowietrznych
Przewodniczący: Łukasz Piasek (Enea Operator Sp. z o.o.)

 1. Założenia do opracowania nowego standardu linii napowietrznych SN
  Łukasz Piasek (Enea Operator Sp. z o.o.)
 2. Przedstawienie nowego Albumu linii napowietrznych jednotorowych średniego napięcia z przewodami w osłonie 50-120 mm2 na żerdziach wirowanych - układ przewodów płaski
  Rafał Nowicki (Energolinia Sp. z o.o.)
 3. Badania poprzeczników linii SN
  Rafał Nowicki (Energolinia Sp. z o.o.)

12:30     Przerwa, otwarcie i zwiedzanie wystaw producentów

12:45     Sesja II – Eksploatacja linii
Przewodniczący: Jarosław Tomczykowski (PTPiREE)

 1. Roszczenia właścicieli działek, przez które przebiegają linie napowietrzne – doświadczenia z pracy biegłego sądowego
  Mirosław Schwann (Kentia Firma Konsultingowa)
 2. Elektroenergetyczne linie kablowe w aspekcie eksploatacji linii napowietrznych
  Józef Jacek Zawodniak, Łukasz Piasek (Enea Operator Sp. z o.o.)

14:00     Obiad

15:00     Sesja III – Parametry kabli i osprzętu
Przewodnicząca: Ewa Potańska (PGE Dystrybucja SA)

 1. Porównanie parametrów technicznych i właściwości eksploatacyjnych tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji kabli niskiego napięcia
  Remigiusz Joeck ( JOECK Usługi Konsultingowe), Mirosław Schwann (Firma Konsultingowa)
 2. Potwierdzanie badaniami parametrów technicznych głowic średniego napięcia
  Mirosław Schwann (Kentia Firma Konsultingowa)
 3. Bezpieczniki topikowe w liniach napowietrznych i kablowych - kilka uwag dostawcy
  SIBA Polska Sp. z o.o.

16:15     Przerwa

16:30     Sesja IV -Diagnostyka linii kablowych
Przewodniczący: Sebastian Grzelka

 1. Projekt badawczo-rozwojowy SORAL - System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie Offline
  Sławomir Noske, Sebastian Grzelka ( ENERGA-OPERATOR SA), Krzysztof Kołodziejczyk (Globema sp. z o.o.)
 2. Skuteczne wykrywanie zwarć w sieciach SN z automatyką FDiR
  Krzysztof Kalusińki (Apator Elkomtech)
 3. Detekcja zwarć, w tym zwarć przemijających, w liniach kablowych SN w głębi sieci dystrybucyjnej
  Roman Jałoza (Ensto Pol Sp. z o.o.)

17:30     Zwiedzanie stoisk wystawców. Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19:30     Kolacja koleżeńska

 

Dzień II – 18 października 2018r.

9:00        Sesja V – Mechaniczne układanie kabli SN
Przewodniczący: Piotr Zieliński (Energa Operator SA)

 1. Mechaniczne układanie kabli, jak to zrobić?
  Bartłomiej Mruk (Tauron Dystrybucja Sp. z o.o.)
 2. Układanie w liniach kablowych SN kabla AXAL-TT-PRO metodą płużenia
  Lesław Kwidziński (Ensto Pol)
 3. Doświadczenia OSD z układania linii kablowej SN
  Grzegorz Widelski, Piotr Zieliński (Energa Operator SA)

10:30     Przerwa – zwiedzanie wystaw

10:50     Sesja VI – Nowe rozwiązania dla linii SN
Przewodniczący: Tomasz Sierociński (Tauron Dystrybucja SA)

 1. Rozwiązania techniczne w zakresie osprzętu kablowego SN i nn
  Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o.
 2. Rozwiązania pomiarowe Fluke dla napowietrznych i kablowych linii nn i SN
  Karol Bielecki (Fluke Europe BV)
 3. Wpływ niezawodności linii SN na poziom wskaźników SAIDI/SAIFI
  Jarosław Tomczykowski (PTPiREE)

12:00     Dyskusja plenarna, podsumowanie konferencji i zebranie wniosków

12:30     Zakończenie konferencji

12:30     Obiad