event image event image

Dzień I – 16 października 2019r.

10:00     Uruchomienie sekretariatu

11:00     Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie konferencji
                   Wojciech Tabiś – Dyrektor Biura PTPiREE

11:10     Sesja I – Projektowanie i monitoring linii kablowych
                
  Prowadzący: Marek Wrzosek (ENERGA - OPERATOR SA)

 1. Wytyczne projektowania linii kablowych 110 kV
  Janusz Jakubowski (innogy Stoen Operator)
 2. Systemy kablowe WN z monitoringiem temperatury pracy kabli
  Andrzej Cichy (TELE-FONIKA KABLE SA)
 3. Trasa linii kablowej, monitoring obciążenia wzdłużnego, lokalizacja i identyfikacja zagrożeń - innowacyjny system SensoTranselTM dla energetyki
  Adam Rynkowski, Andrzej Żywica  (DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o.)

12:15     Przerwa, otwarcie i zwiedzanie wystaw producentów

12:45     Sesja II – Projektowanie linii kablowych
                  Prowadzący: Adam Kwiatkowski (innogy Stoen Operator)

 1. Analiza wpływu przekroju wypełnienia kontrolowanego na obciążalność prądową długotrwałą kabli WN w poszukiwaniu progu opłacalności przejścia na kabel o rząd większym przekroju
  Filip Ratkowski, Agata Bonczkowska (Eltel Networks Energetyka SA/Politechnika Gdańska)
 2. Cross-bonded systemy kablowe - symetryczne i niesymetryczne ułożenia kabli. Obliczanie strat i wyniki pomiarów
  Jerzy Anders
 3. Stałe systemy asekuracji na słupach kratowych WN
  ELTEL Networks Corporation
 4. Projekt Pylon – katalog słupów kratowych dla linii 110 kV
  Energa Invest Sp. z o.o.

14:00     Obiad

15:00     Sesja III – Projektowanie linii napowietrznych
                  Prowadzący: Mariusz Groński (Enea Operator Sp. z o.o.)

 1. Projektowanie linii napowietrznych w oparciu o nowelizację normy PN-EN 50341-2-22
  Krzysztof Ściobłowski (Energoprojekt-Kraków SA)
 2. Analiza mechaniki przewodów elektroenergetycznych w sekcjach odciągowych linii WN i NN
  Paweł Kubek (Politechnika Śląska w Gliwicach)
 3. Najczęstsze problemy komunikacji społecznej w przygotowaniu inwestycji sieciowych (linie napowietrzne AC i DC oraz kablowe) w środowisku naturalnym człowieka
  Bogumił Dudek
 4. Wpływ nowelizacji kodeksu cywilnego na procesy inwestycyjne
  Katarzyna Mędraś (AD REM Kancelaria Prawna)
 5. Serie słupów dla linii 110 kV – ustawiczna optymalizacja rozwiązań projektowych
  Energoprojekt-Kraków SA

16:30     Przerwa i zwiedzanie wystaw producentów

16:50     Sesja IV -Projektowanie linii napowietrznych
                  Prowadzący: Ryszard Stolarczyk (Tauron Dystrybucja SA)

 1. Dobór przewodów odgromowych ze względu na wytrzymałość zwarciową i porównanie metod obliczeniowych rozpływu prądów zwarć jednofazowych w liniach napowietrznych
  Michał Kołtun, Agata Bonczkowska (ELTEL Networks Energetyka SA, Politechnika Gdańska)
 2. Dobór przewodów odgromowych ze względu na wytrzymałość cieplną
  Jacek Klucznik (Politechnika Gdańska), Grzegorz Mańkowski (Elfeko S.A.)
 3. Zwiększenie efektywności energetycznej nowych linii 110 kV projektowanych w oparciu o normę PN-EN 50341-2-22
  Krzysztof Ściobłowski (Energoprojekt-Kraków SA)
 4. Słupy pełnościenne dla elektroenergetycznych linii napowietrznych 110 i 400kV – nietypowe rozwiązania montażu słupów
  Elmonter Oświetlenie
 5. Ograniczenie kosztów budowy linii 110-400 kV przez zastosowanie nowoczesnych fundamentów prefabrykowanych
  SPIE Elbud Gdańsk SA

18:15     Zwiedzanie stoisk wystawców. Zakończenie pierwszego dnia konferencji

20:00     Kolacja koleżeńska

 

Dzień II – 17 października 2019r.

9:00        Sesja V – Badania i certyfikacja
                  
Prowadzący: Jarosław Tomczykowski (PTPiREE)

 1. Wyniki badań napięciowych układów izolacyjnych linii WN i NN przeprowadzonych w Instytucie Energetyki w latach 2014-2019
  Jan Szokalski (Instytut Energetyki - Instytut Badawczy)
 2. Certyfikacja w branży elektroenergetycznej. Zapotrzebowanie rynku i kierunki rozwoju
  Marcin Pacurkowski (Instytut Energetyki - Instytut Badawczy)
 3. Ocena zagrożenia porażeniowego dla słupów w miejscach często uczęszczanych
  Mirosław Schwann (Kentia Firma Konsultingowa)
 4. Badania elementów połączeń, konstrukcji słupów kratowych linii 400kV i ich fundamentów w skali 1:1
  Sławomir Labocha , Robert Czyż (ENPROM Sp. z o.o.)

10:30     Przerwa i zwiedzanie wystaw producentów

11:00     Sesja VI – Rozwiązania wspomagające pracę sieci
                 Prowadzący: Mirosław Janik (PSE SA)

 1. Technologia linii tymczasowej opartej na UMKW, jako nowoczesne rozwiązanie w budownictwie sieciowym
  Grzegorz Kowalczyk (ARINET sp. z o.o.)
 2. Kompleksowe modernizacje i odcinkowe przebudowy linii napowietrznych, w tym linii napowietrzno-kablowych w warunkach techniki prac pod napięciem
  Bogumił Dudek
 3. Wielonapięciowe elektroenergetyczne linie napowietrzne WN i NN - rozwój, modelowanie
  Agnieszka Dziendziel (PSE Innowacje Sp. z o.o.), Henryk Kocot, Paweł Kubek (Politechnika Śląska)
 4. Zaawansowane wykorzystanie danych na bazie modelu PLS-CADD
  Maciej Bigosiński, Dominik Brudniak, Bartłomiej Cyganek, Jonasz Jałocha (Energoprojekt-Kraków SA)

12:40     Dyskusja plenarna, podsumowanie konferencji.

13:00     Obiad