event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej:

Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe wysokich i najwyższych napięć

która odbędzie się w dniach 16-17 października 2019 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Do roku 2015 odbywały się naprzemiennie konferencje poświęcone problematyce linii kabowych i linii napowietrznych. Od roku 2016, na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych, konfrencje poruszają zarówno problemtykę linii kablowych jak i napowietrznych, podzieloną pod kątem napięcia: w latach parzystych konferencja dedykowana jest niskiemu i średniemu napięciu, w latach nieparzystych problematyce linii wysokich i najwyższych napięć. Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań linii napowietrznych i kablowych oraz wymiana doświadczeń środowiska energetyków w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji tych elementów sieci energetycznej. W czasie konferencji chcielibyśmy przedstawić m.in. wyniki ostatnich prac w zakresie działań typizacyjnych, opracowań technicznych i normalizacyjnych.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.